Visie

Sinds 1981 is het aantal volwassenen met overgewicht (BMI>25) toegenomen van 33,4% naar 48,2% in 2011. In de oudere leeftijdsklassen neemt dit toe tot 60% bij mannen van 40 jaar en ouder en 50% bij vrouwen in dezelfde leeftijdsklasse. Overgewicht is het gevolg van een verstoorde energiebalans, er wordt meer ingenomen (voeding) dan verbruikt (beweging). Wij menen dat vooral mannen en vrouwen boven de 40 een aansporing nodig hebben om in de buurt onder begeleiding in groepen gericht te bewegen.

Wij zien dat het voor deze groep belangrijk is om barrières om te gaan sporten zoveel mogelijk weg te nemen.  Dit kan onder meer door op vaste tijden ’s avonds, in de buurt in zo veel mogelijk vaste groepsbezetting diverse sport activiteiten te laten plaatsvinden. Duurzaam en om de kosten laag te houden kan gekeken worden of bestaande (school) faciliteiten hiervoor geschikt zijn. Om het programma compleet te maken zullen waar nodig voedingsadviezen gegeven worden om eventueel overgewicht verder terug te dringen.

Missie

Vitae Sport wil mannen en vrouwen van 40 jaar en ouder sportief aan het bewegen krijgen en houden. We willen een ieder bewust maken van de essentie van regelmatig bewegen voor een langdurig en gezond leven. Met de inrichting van onze lessen willen we dat op een gezonde, verantwoordelijke, leuke en sociale manier bereiken. Veel en goed bewegen draagt bij aan gezond ouder worden en dat is wat Vitae wil stimuleren!