Bewegingsplan Vitae Sport®

 Een gezondheidsconcept voor de 40+

Vitae Sport is een sportschool met (middelbare) school banden. School is een belangrijke basis van de maatschappij. Omdat kinderen er veel tijd doorbrengen wordt er van scholen verwacht dat ze deels verantwoordelijk zijn voor de vorming van normen en waarden en daarmee mede een taak hebben in de opvoeding. Vooral op het gebied van gezondheid hebben scholen een grotere rol gekregen. Waar vroeger kinderen bijna allemaal een sport beoefenden, zijn veel kinderen voor sport nu afhankelijk van één en soms twee gymlessen per week. Te weinig als je bedenkt dat een kind minimaal drie keer per week een uur intensief moet bewegen. Ouders moeten hierbij het goede voorbeeld geven, niet in de laatste plaats voor hun eigen gezondheid.

Vitae Sport heeft een manier gevonden om ouders gezonder te krijgen, en  mee te geven wat het belang van bewegen is. Niet alleen voor hen zelf, maar als voorbeeld ook voor hun kinderen.

Wat is Vitae Sport?
Vitae Sport is een sport concept die gebruik makend van de schoolfaciliteiten, leerlingen na school laat sporten en 40-plussers (ouders)  in de avonduren fitness -en conditietraining aanbiedt. Uit ervaring weten we dat fitness, cardio -en krachttraining, de meest geschikte bewegingsvorm is voor mensen die lang niet aan sport hebben gedaan, of weinig bewegingservaring hebben. Het is de veiligste manier om te beginnen met bewegen, zonder direct blessures op te lopen. Voor actievere mensen is er een speciale Vitae training (MultiSkill Fit). een uitgebalanceerd programma samengesteld uit loopvormen, kracht -en conditiecircuits en spelvormen. Er is een scheiding gemaakt tussen heren en dames training.

Vitae Fitness
In de fitnessruimte van het Fons Vitae Lyceum bieden we cardio- en kracht training aan.
De cardiotraining is de training op één van de toestellen waar getraind wordt op conditieverbetering of waarop een gewichtsafname kan worden begeleid. Afhankelijk van de persoon wordt er in een bepaalde zone getraind om het beoogde doel (conditieverbetering of afvallen) te bereiken. Voor de afwisseling wordt er na 10, 15 of  20 minuten gewisseld van toestel. Van elk toestel kunnen de resultaten in een persoonlijk schema worden bijgehouden.
Het conditiecircuit is een krachtprogramma met verschillende krachttoestellen

MultiSkill Fit® training
Is een training voor optimalisatie van het lichaam in de breedste zin van het woord. Denk aan verbetering en onderhouden van conditie, kracht en lenigheid, maar ook behendigheid, evenwicht, reflex, samenwerking, oog-handcoördinatie en alle andere bewegingsvormen die als kind aangeleerd zijn maar op latere leeftijd niet of nauwelijks meer wordt gebruikt.

De oefenstof  bestaat uit 40 lessen, die gedurende het jaar wekelijks worden gegeven. Om de lessen afwisselend te maken komen er veel verschillende oefeningen maar ook sporten aan bod.

Docenten
Een sleutelrol is weggelegd voor docenten Lichamelijke Opvoeding (LO) Naast hun reguliere lessen , zijn zij betrokken bij de bewegingslessen voor volwassenen. Zo stimuleren zij ouders, collega leraren maar ook buurtbewoners om te bewegen in tijden dat de gymzalen niet gebruikt worden. Dat is vaak aan het eind van de schooldag, ’s avonds of in het weekend. Docenten LO hebben feeling en de kennis om mensen aan het bewegen te krijgen.

Vitae Sport heeft gekozen voor 4 avonden in de week op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Er worden gemiddeld 4-5 lessen per avond gegeven. Deze worden voornamelijk gegeven door docenten van school. Ook worden docenten van andere scholen ingeschakeld.

Het mooie van het project is dat het subsidie onafhankelijk is. Doordat de gebruikskosten laag zijn (geen investeringskosten en alle faciliteiten zijn aanwezig) is de huur ook acceptabel. Vitae Sport is commercieel opgezet, wat betekent dat de leden contributie betalen en daarmee salaris voor de trainers en instructeurs (docenten LO) en kosten voor de continuïteit dekken. De school krijgt inkomsten door betaling van huur voor het gebruik van de zalen. Zo ontstaat er een win-win situatie.

Waarom kiezen voor Vitae Sport?
Kenmerkend voor Vitae Sport is dat de activiteiten zijn afgestemd op mannen/vrouwen van 40 jaar en ouder. Door de homogeniteit van de groepen ontstaat er een ontspannen sfeer en voelt men zich op zijn gemak door gebrek aan uiterlijk vertoon, zoals op de meeste sportscholen. Bij Vitae Sport komen mensen die weten dat beweging belangrijk voor hun gezondheid is, en dit graag in een omgeving met gelijken willen uitoefenen.

  • Vitae Sport werkt in groepen op vaste uren, om de regelmaat van de training te bevorderen. Een vaste dag met een vast uur werkt beter dan onbeperkt fitnessen.
  • Afspraken worden om de trainingstijd heen gemaakt i.p.v. dat er getraind gaat worden om de afspraken die gemaakt zijn. Als mensen zonder opgave van reden twee keer niet zijn geweest, wordt er indien gewenst, gebeld voor toelichting.
  • Omdat de ruimte beperkt is, kunnen er maar een beperkt aantal mensen trainen. De kleine vaste groepen (max. 12 mannen en/of vrouwen) leren elkaar goed kennen waardoor er een cohesie ontstaat, die zorgt voor continuïteit en extra motivatie het programma te blijven volgen.
  • Doordat de groepen klein zijn is de begeleiding persoonlijk en intensief. Er zijn trainingen op maat en veel aandacht voor persoonlijke bewegingswensen. Er wordt getraind met schema’s die regelmatig aangepast worden.
  • Ouders geven aan het leuk te vinden om les te krijgen van een docent van hun kind. Ze krijgen een beter inzicht hoe hun kind is op school en kunnen eventueel advies vragen over sport of bewegingsmogelijkheden van hun kind.
  • Doordat de locatie in de buurt is, is afstand nooit een excuus om niet te gaan, hoe slecht het weer ook is!
  • De prijs is laag vergeleken met andere centra. Omdat de kosten van de faciliteiten lager zijn dan van een regulier sportschool, is het abonnement automatisch ook lager. Hoewel er steeds meer goedkopere sportscholen komen, kan niemand zoveel kwaliteit leveren voor zo’n gunstige prijs (bij een jaarabonnement circa €7 per les)!
  • Zaal trainingen