28
FEB
2018

Bent u gezond volgens beweegnormen ?

Posted By :
Comments : Off

Onderstaand artikel is overgenomen van het loketgezondleven.nl

Minimale lichaamsbeweging voor een goede gezondheid

Wanneer voldoet iemand aan de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is voor een goede gezondheid? Om dat te bepalen zijn verschillende normen vastgesteld, die verschillen per doelgroep De combinorm is een combinatie van de NNGB en de fitnorm. Wie één van beide normen of beide normen haalt, voldoet aan de combinorm en beweegt genoeg voor een goede gezondheid.

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen zouden volwassenen vijf dagen per week tenminste dertig minuten matig intensief (bijvoorbeeld fietsen of stevig wandelen) moeten bewegen. Dit is het minimale niveau van bewegen om gezondheidswinst te behalen.

Behalve voldoende bewegen is het belangrijk om fit te blijven volgens de “fitnorm” Om aan deze Fitnorm te voldoen moet een volwassene drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen (om de cardiovasculaire conditie op peil te houden: hart, bloedvaten en longen).

Voor 65-plussers geldt ook de ‘krachtnorm’: minimaal 2 keer per week krachtoefeningen om de fysieke conditie op peil te houden en beperkingen te voorkomen.

voldoen-aan-nngb-fitnorm-en-combinorm-in-2014

 

 Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014

Ouderen voldoen vaker aan beweegnormen

Ouderen voldoen vaker aan de NNGB, combinorm en fitnorm dan jongere leeftijdsgroepen. In 2014 voldeed 71% van de Nederlandse 55-plussers aan de NNGB. Voor de 18-54 jarigen was dit aandeel 51% en voor de 12-17 jarige Nederlandse 27%. Verschillen in gevonden percentages tussen leeftijdsgroepen kunnen (grotendeels) worden verklaard doordat de eisen voor volwassenen minder streng zijn dan voor jeugd. Voor 55-plussers gelden ook minder strenge voorwaarden dan voor volwassenen tot 55 jaar.

Wat levert bewegen op ?

Mensen die voldoende bewegen hebben minder risico op chronische ziekten en verzuimen minder. Wanneer alle werknemers voldoen aan de beweegnorm bespaart Nederland op jaarbasis een bedrag van bijna 1 miljard euro op verzuimkosten. Vooral het stimuleren van intensief bewegen, de fitnorm, is winstgevend. Ondanks dat sporten gepaard kan gaan met blessures, verzuimen sportende werknemers gemiddeld minder dan hun niet-sportende collega’s. Daarnaast heeft sport een positieve invloed op duurzame inzetbaarheid, de sociale cohesie, de productiviteit en heeft sport een aantrekkelijker imago.

Voorkom langdurig zitten

Uit de TNO-monitor Bewegen en Gezondheid blijkt dat Nederlanders tussen de 12 en 64 jaar gemiddeld 7,1 uur zitten per dag op een school- of werkdag. Langdurig zitten verhoogt niet alleen het risico op gezondheidsklachten, maar verhoogt ook de kans op ziekte en sterfte. Bovendien is het risico van langdurig zitten, onafhankelijk van aantal uren sporten en bewegen. Dus ook al sporten en bewegen werknemers voldoende in hun vrije tijd, er blijft een risico op gezondheidsklachten als ze te lang achtereen zitten. Daarom is het belangrijk om beweegmomenten in te lassen voor iedereen die door de dag heen regelmatig langer dan een half uur achter elkaar zit.
Voorbeelden van beweegmomenten op het werk zijn: staand telefoneren, naar een collega lopen in plaats van te mailen, staand vergaderen en staand of zelfs fietsend werken met behulp van dynamisch kantoormeubilair (zit-sta vergadertafel, zit-sta bureau en kantoorbureaufietsen).

Vuistregel: onderbreek het zitten één keer per half uur voor minimaal twee minuten. Belangrijk daarbij is opstaan en de benen goed bewegen.

De Auteur