19
MEI
2015

Oslo II studie: “Sportende ouderen leven 5 jaar langer”

Posted By :
Comments : Off

ouderen

Ouderen leven 5 jaar langer door regelmatig te bewegen.

Regelmatige lichaamsbeweging op oudere leeftijd heeft net zo’n krachtig effect op de levensverwachting als stoppen met roken, zeggen onderzoekers in de Oslo II studie

Een analyse van 5.700 oudere mannen in Noorwegen toonde aan dat wanneer zij drie uur per week oefeningen doen ze ongeveer vijf jaar langer leven dan de groep die dit niet doet. De auteurs die dit publiceerden in het British Journal of Sports Medicine, roepen op tot campagnes om fitness bij oudere mensen aan te moedigen.
Uit het onderzoek – uitgevoerd door het Oslo University Hospital – bleek dat zowel lichte als zware lichamelijke inspanning resulteert in uitgebreiding van levensverwachting.
In het VK is het officiële advies voor 65+ ers; 150 minuten van matige lichaamsbeweging per week.

Uit het onderzoek, waar 68-77-jarigen werden gevolgd, bleek dat minder dan een uur per week van lichte inspanning geen impact heeft op de levensverwachting.
Maar, dat de groep die ongeveer zes sessies van 30 minuten per week beweegt, 40% minder kans had te sterven tijdens de 11-jaar durende studie.
Het rapport zei: “Zelfs wanneer mannen gemiddeld 73 jaar waren bij de start van de follow-up, de actieve personen een vijf jaar langer verwachte levensduur hadden dan de zittende. Met als toevoeging dat fysieke activiteit net zo “voordelig is als stoppen met roken’ in het terugdringen van sterfgevallen.
“Openbare gezondheidsstrategieën bij oudere mannen moet zich meer inspannen om lichamelijke activiteit te verhogen in lijn met gedrag om roken te verminderen.”
Het rapport heeft niet gekeken naar hoe actief mensen eerder in hun leven waren.

De studie komt op het moment dat de British Heart Foundation een rapport publiceert waarin ze waarschuwt dat mensen te weinig bewegen.
Uit hun analyse blijkt dat het percentage van de volwassenen die geen tot matige lichaamsbeweging doen is:
69% in Portugal
55% in Polen
46% in Frankrijk
44% in het UK
34% in Kroatië
26% in Duitsland
Nederland doet het relatief goed op 14%
Julie Ward zegt: “Regelmatige lichamelijke activiteit, ongeacht uw leeftijd, is gunstig voor uw hart en kan u uiteindelijk helpen langer te leven.
“De meest recente statistieken tonen aan dat bijna de helft van de mensen in het Verenigd Koninkrijk geen matige lichaamsbeweging doet – een hoger percentage dan veel Europese landen.
“Onze boodschap is dat elke 10 minuten telt en dat het maken van eenvoudige, meer actieve veranderingen in uw dagelijkse routine u kunt instellen op een pad naar een betere gezondheid van het hart.

Link naar de studie :
Increases in physical activity is as important as smoking cessation for reduction in total mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study